محصولات برگزیده
آخرین محصولات
پارچه های سیلیکا 600 گرمی - high silica

پارچه های سیلیکا 600 گرمی - high silica

پارچه high silica - مورد استفاده در صنایع نسوز، کامپوزیت و... (قیمت عمده)
45000 تومان
پارچه های سیلیکا 300 گرمی - high silica

پارچه های سیلیکا 300 گرمی - high silica

پارچه high silica - مورد استفاده در صنایع نسوز، کامپوزیت و... (قیمت عمده)
40000 تومان
روینگ های سیلیکا high silica،2400

روینگ های سیلیکا high silica،2400

روینگ high silica،2400
120000 تومان