محصولات برگزیده
نقشه سایت
+ الیاف های سیلیکا
    . پارچه های سیلیکا 300 گرمی - high silica
    . پارچه های سیلیکا 600 گرمی - high silica
+ الیاف شیشه
    . پارچه شیشه حصیری (فایبر گلاس) 400 گرمی
    . پارچه شیشه حصیری 600 گرمی
    . الیاف روینگ شیشه
    . چاپد شیشه مخصوص رزین فنولیک کد 558 jushi
    . پارچه شیشه (فایبر گلاس) حصیری 200 گرمی
    . مت فایبر گلاس (نمد) سوزنی 225 گرمی
    . مت شیشه فایبر گلاس (نمد) سوزنی 450 گرمی
    . چاپد شیشه AR - مخصوص بتن الیافی
    . الیاف رویینگ شیشه AR زیرکونیوم دار - مخصوص بتن الیافی
    . چاپد شیشه(الیاف شیشه کوتاه) مخصوص BMC
    . پارچه شیشه (فایبر گلاس) 100 گرمی حصیری
    . چاپد شیشه مخصوص BMC کد 562A شرکت jushi
+ الیاف کربن
    . الیاف کربن T300-12K (روینگ)
    . پارچه کربن 200 گرمی Plain
    . نوار کربن - تک جهته، عرض 5 سانت
    . الیاف کربن T300-12K (روینگ) - ساخت چین - قیمت سفارش جزئی
    . الیاف کربن T300-6K (روینگ)
    . الیاف کربن کوتاه - چاپد کربن
    . پارچه کربن 300 گرمی تک جهته UD
    . پارچه کربن 200 گرمی تک جهته UD
    . ورق کربنی Carbon Sheet
+ رزین و هاردنر
    . رزین فنولیکی رزول
    . سیلیکون قالبگیری RTV2
    . سیستم رزین اپوکسی CR201
    . سیستم رزین اپوکسی CR205
    . سیستم رزین اپوکسی LR205
    . سیستم رزین اپوکسی CR206
    . ژلکت قالب اپوکسی GE 510
    . ژلکت قطعه اپوکسی GE 520
    . رزین اپوکسی LR 630 (معادل LY 5052)
    . رزین فنولیکی نوالاک
    . سیستم رزین اپوکسی LR202
    . سیستم رزین اپوکسی LR615
    . سیستم رزین اپوکسی CR207
    . سیستم رزین اپوکسی LR620
    . رزین اپوکسی LR600 بهمراه سیستم پخت حرارتی
    . سیستم رزین اپوکسی CR209
    . سیلیکون قالبگیری RTV2 بیرنگ
+ سایر مواد اولیه
    . واکس جداکننده MR 811
+ تجهیزات وکیوم
    . نوار سیل وکیوم حرارتی sealant tape
    . بگ(کیسه خلاء) مخصوص فرآیند وکیوم 65 میکرون
    . وکیوم بگ Vacuum bagging film PO120
    . وکیوم بگ Vacuum bagging film PO180
    . نوار سیل وکیوم Sealant Tape LSM6000
    . نوار سیل وکیوم Sealant Tape LSM5200
    . فیلم جداکننده سوراخدار Perforated Release Film PMP200
    . فیلم جداکننده سوراخدار Perforated Release Film PP40